CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 1/2017

Đăng ngày 19/01/2017 411 lượt xem

1.      LẬP TRÌNH VIÊN WINFORM&WEBFORM: 

• Mức lương: $400-$1200

• Số lượng: 20

• Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017

• Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53852/Ha-Noi-Tuyen-dung-20-lap-trinh-vien-WinformWebform

 

2.      LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE:

• Mức lương: $400-$1200

• Số lượng: 10

• Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017

• Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53853/Ha-Noi-Tuyen-dung-10-lap-trinh-vien-Mobile

 

3.      NHÂN VIÊN THIẾT KẾ/DESIGNER:

• Mức lương: Tối thiểu $750

• Số lượng: 10

• Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017

• Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53851/Ha-Noi-Tuyen-dung-10-nhan-vien-thiet-ke-UIUX

 

4.      NHÂN VIÊN KIỂM THỬ/TESTER:

• Mức lương: Thu nhập 8TR++/tháng

• Số lượng: 5

• Hạn nộp hồ sơ:  31/01/2017

• Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53850/Ha-Noi-Tuyen-dung-05-nhan-vien-kiem-thuTester

 

5.      NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA)

• Mức lương: Thu nhập 8TR++/tháng

• Số lượng: 4

• Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017

• Thông tin chi tiết xem tại: http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/53847/Ha-Noi-Tuyen-dung-04-nhan-vien-dam-bao-chat-luong-QA

Ngoài ra, công ty còn tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn khác như: Nhân viên hướng dẫn và chuyển giao, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo, Nhân viên hỗ trợ khách hàng,... chi tiết xem tại website: http://www.misa.com.vn/