Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần MISA

Đăng ngày 09/01/2017 194 lượt xem

Hiện nay, MISA đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí phù hợp với sinh viên đã và sắp tốt nghiệp của trường, bao gồm:

  1. Lập trình viên winform&webform
  2. Lập trình viên Mobile
  3. Nhân viên thiết kế (designer)
  4. Nhân viên phân tích nghiệp vụ
  5. Kế toán/Kiểm toán giỏi làm nhân viên phân tích nghiệp vụ
  6. Nhân viên đảm bảo chất lượng (QA)
  7. Nhân viên kiểm thử/tester (QC)

Thông tin chi tiết (gồm file word mô tả công việc và ảnh tin tuyển dụng cho từng vị trí) em xin gửi trong link: http://download.misa.com.vn/Documents/MISA_Thong_tin_tuyen_dung.zip