Lịch học môn Hệ điều hành nâng cao

Đăng ngày 22/01/2015 2179 lượt xem

Thứ

Ngày

Mã số

Học phần

Số TC

Giảng viên

Phòng học

Thứ bảy

24/01/2015

290010

Hệ điều hành nâng cao

2

TS. Hồ Khánh Lâm
ĐT: 0913207555
Email: lamhokhanh@gmail.com

206
CS2

Chủ nhật

25/01/2015

Thứ bảy

31/01/2015

Chủ nhật

01/02/2015

Các thông tin liên quan đến lớp sẽ được thường xuyên cập nhật tại link online dưới đây:

Hệ thống quản lý thông tin trực tuyến lớp cao học H01141