Tin tức & Sự kiện

Thư mời đào tạo khối doanh nghiệp
07/03/2017 127 lượt xem
Hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là quá trình tương hỗ mật thiết với nhau vì lợi ích của cả hai phía và toàn xã hội. Từ kết quả này, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường luôn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng về chất lượng của người học đối với các doanh nghiệp

Đơn vị hợp tác