Tin tức & Sự kiện

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP: VIETTEL TELECOM VỚI SINH VIÊN KHOA CNTT
26/10/2020 105 lượt xem
Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác toàn diện của Khoa CNTT với các Doanh nghiệp tuyển dụng, thứ 3 ngày 27/10/2020 Khoa CNTT tiếp tục được đón tiếp đại diện của Viettel Telecom về giao lưu với các bạn sinh viên, đồng thời tư vấn định hướng nghề nghiệp và phỏng vấn tuyển dụng đối với sinh viên năm cuối của Khoa CNTT.

Đơn vị hợp tác