Tin tức RSS

BẾ GIẢNG KHÓA C+ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
17/09/2014 17 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường về việc đánh giá chuẩn năng lực Công nghệ thông tin đối với cán bộ, giảng viên trong Nhà trường tại thông báo số 239 ngày 20/05/2014 về việc thực hiện chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giảng viên.