Tin tức & Sự kiện

Misa tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin các vị trí Tháng 08/2017
17/08/2017 154 lượt xem
MISA đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí: 1. Lập trình viên Winform&Webform - Số lượng: 10 2. Lập trình viên Mobile - Số lượng: 05 3. Nhân viên QA - Số lượng: 04 4. Chuyên viên tuyển dụng - Số lượng: 02

Đơn vị hợp tác